INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL- CNPSV

Notă de informare privind protecţia datelor personale

CNPSV, având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, dispozițiile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă aducem la cunoștință faptul că,  în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţilor contractuale, societatea colectează date cu caracter personal, iar conform prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CNPSV are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia accesării site-ului www.cnpsv.ro

CNPSV nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Camera Notarilor Publici Suceava prin intermediul compartimentelor Relații cu publicul și Secretariat prelucrează date cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace manuale și automatizate.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală). În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Pentru înregistrarea cererilor trebuie să furnizați datele cu caracter personal, acestea fiind colectate cu scopul identificării solicitantului și al efectuării calității acestuia în vederea soluționării cererii. Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată în conformitate cu legile în vigoare.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Camera Notarilor Publici Suceava, în calitate de operator de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor destinatari: notarilor publici, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală, autorității publice sau alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, stare civila, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome-studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea etc. Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte, acestea fiind necesare prestării unor servicii cât mai personalizate. Refuzul dumneavoastră privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea primirii unor informații complete și adaptate nevoilor dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Prin parcurgerea prezentei note, vă exprimaţi consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat ca CNPSV să înregistreze aceste date şi să le administreze în vederea scopului menţionat.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

CNPSV protejează, de asemenea, informațiile offline. Numai angajații care au nevoie să efectueze un anumit task (de exemplu, facturare sau serviciu client) beneficiază de acces la informațiile personale de identificare. Calculatoarele/serverele folosite pentru a stoca informațiile personale de identificare sunt păstrate într-un mediu sigur.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțămantului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânand în continuare valabilă.

Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector1, București, România.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul institutiei cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@cnpsv.ro

CNPSV poate, dacă este cazul, să solicite persoanei interesate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.