SERVICIUL EVIDENTA SUCCESIUNI


Date de contact:
           Adresa: Mun. Suceava, Str. Curtea Domneasca, nr.6, Cod postal: 720004
           Tel: 0330-803876
           Fax: 0330-803231
           E-mail:office @ cnpsv.ro
Program de lucru:
            Luni - Vineri, orele 08 - 16.

Ridicare/Eliberare Sesizare de deschidere a procedurii succesorale(Anexa 24):
   Ridicarea sesizarilor pentru deschiderea procedurilor succesorale (Anexa 24) se va face de catre prezumtivii mostenitori exclusiv de la sediul Camerei Notarilor Publici Suceava conform Deciziei nr. 6/02.04.2015, in urma completarii unei cereri ( Model Cerere Eliberare Sesisare pentru deschiderea procedurii succesorale- Anexa 24(pdf)) si depunerea acesteia insotita de o copie a certificatului de deces si o copie a actului de identitate a solicitantului.
   Eliberarea anexelor privind deschiderea procedurii succesorale se face numai dupa achitarea tarifului in cuantum de 20 RON ce se va achita fie la caseria din Mun. Suceava, Str. Curtea Domneasca, nr.6, fie prin OP in contul Camerei Notarilor Publici Suceava.
   Date necesare efectuarii platii prin banca:
CAMERA NOTARILOR PUBLICI SUCEAVA
IBAN RO28BTRLRONCRT0402906501, deschis la BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA SUCEAVA
Cod Fiscal: RO7948490

Verificarea unui defunct:
   Verificare unui defunct in REGISTRUL DE EVIDENTA A PROCEDURILOR SUCCESORALE se face in urma completarii unei cereri ( Model Cerere Verificare defunct(pdf)) si depunerea acesteia insotita de o copie a certificatului de deces fie la sediul Camerei Notarilor Publici Suceava, fie prin curier sau posta electronica.
   Comunicarea datelor solicitate se poate face numai dupa achitarea tarifului corespunzator verificarii defunctului.
   Taxa pentru verificarea unui defunct in cuantum de 72 RON si se va achita fie la caseria din Mun. Suceava, Str. Curtea Domneasca, nr.6, fie prin OP in contul Camerei Notarilor Publici Suceava.
   Date necesare efectuarii platii prin banca:
CAMERA NOTARILOR PUBLICI SUCEAVA
IBAN RO28BTRLRONCRT0402906501, deschis la BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA SUCEAVA
Cod Fiscal: RO7948490

                                Tarife evidenta succesiuni

Nr. Crt.

Genul operatiunilor

Tarif (cu TVA)

1

Eliberarea în scris a informatiilor privind dezbaterea succesiunilor în urma verificărilor efectuate în evidenta procedurilor succesorale tinută la nivelul Camerei Notarilor Publici

72 lei

2

Efectuarea de mentiuni în evidenta procedurilor succesorale (cereri de anuntare mai putin cele care se înregistrează în Registrul national notarial de evidentă a creditorilor persoanelor fizice si a opozitiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC), notare dezbatere succesiune în instantă etc.)

179 lei

2*

Efectuarea mentiunii de radiere a debitului înscris în Registrul de evidenta a procedurilor succesorale(* Hotararea 262/2013 completata prin hot. 26/2017)

60 lei

3

Eliberare/ Ridicare a sesizarii de deschiderea procedurii succesorale(Anexa 24) de catre prezumtivii mostenitori de la sediul Camerei Notarilor Publici Suceava.

20 lei