Notari stagiari

 


Nou Hotararea nr. 52/09.03.2018 privind validarea rezultatelor concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, organizat de Institutul Notarial Roman in ziua de 21 februarie 2018, pentru ocuparea locurilor de notar stagiar in cadrul Camerei Notarilor Publici Suceava

INR - Lista cuprinzând rezultatele contestațiilor la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 21 februarie 2018.

INR - Lista cuprinzand rezultatele concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar din data de 21 februarie 2018.

INR - Anexa nr. 7 - Situația centralizată finală a canidaților care au fost declarați admiși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar din data de 21 februarie 2018.

INR - Anunt privind ora și locul de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 21 februarie 2018.

INR - Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în data de 21 februarie 2018.

INR - Anunț privind cuantumul taxei de înscriere la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar.

INR - Lista unităţilor sanitare şi a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale şi a avizelor psihologice necesare înscrierii la examenul de definitivat si concursul de admitere in functia de notar public.
      Precizare: Camera Notarilor Publici Suceava a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic (Anexa nr.3 si nr. 4 la Regulament), necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen/concurs, cu Centrul Medical Bucovina, din Calea Unirii, nr. 26, mun. Suceava, tel. 00230 519 002, email: cmbucovina @ gmail.com.

Adresa INR referitoare la stabilirea datei examenului/concursului de admitere pentru dobandirea calitatii de notar stagiar si lista cu numarul posturilor.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017 precum si Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu acestea.

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 20792/C/19.10.2017


         Informaţiile publice referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar se vor posta în această secţiune în termenele prevăzute de regulament.
         Informaţii suplimentare referitoare la examen sau concurs se pot obţine numai de la serviciul resurse umane – evidenţă notari cu sediul în str. Curtea Domneasca, nr. 6, Suceava, luni -vineri între orele 08.00 – 16.00, tel. 0330-803 876, email office@cnpsv.ro Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Vă urăm succes!


Istoric
- Examen/Concurs notar stagiar 2016
- Examen/Concurs notar stagiar 2015
- Examen/Concurs notar stagiar 2014
- Examen/Concurs notar stagiar 2013