randNou

Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2023


randNou Nou Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat organizat în zilele de 10 și 12 aprilie 2024.

randNou Nou Anexa nr.7A – Lista cu rezultatele contestațiilor la examenul de definitivat organizat în zilele de 10 și 12 aprilie 2024.

randNou Anexa nr. 5 – Lista rezultatelor examenului de definitivat, organizat în zilele de 10 și 12 aprilie 2024.

randNou Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a examenului de definitivat, organizat în zilele de 10 și 12 aprilie 2024.

randNou Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat care se va organiza în zilele de 10 și 12 aprilie 2024 au fost admise.

randNou ANUNȚ PRIVIND TAXA ȘI PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT, ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 10 și 12 aprilie 2024 si Lista posturilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2023.

randNou Lista actualizată a unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs.

randNou Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat care s-a organizat în zilele de 17 și 19 octombrie 2023.

randNou Anexa nr.7A – Lista cu rezultatele contestațiilor la examenul de definitivat din zilele de 17 si 19 octombrie 2023.

randNou Anexa nr. 5 – Lista rezultatelor examenului de definitivat din zilele de 17 si 19 octombrie 2023.

randNou Dispozitia directorului INR privind data si locul desfasurarii examenului de definitivat 17 si 19 octombrie 2023.

randNou Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 17 și 19 octombrie 2023 au fost admise.

randNou ANUNȚ PRIVIND TAXA ȘI PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT, ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 17 și 19 OCTOMBRIE 2023 si Lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2022.

randNou Lista actualizată a unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter teoretic si caracter practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 17/25.04.2023, pentru anul 2023.

randNou Avizul favorabil al Ministerului Justitiei nr. 3/30225/2023/11.05.2023 in legătura cu tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, pentru anul 2023.Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2022


randNou Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat care s-a organizat în zilele de 4 și 6 mai 2022.

randNou Anexa nr. 5 – Lista rezultatelor examenului de definitivat.

randNou Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a examenului de definitivat, organizat în zilele de 4 și 6 mai 2022.

randNou Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat care se va organiza zilele de 4 și 6 mai 2022 au fost admise.Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2021


randNou Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat care s-a organizat în zilele de 6 și 8 septembrie 2021.

randNou Anexa nr.7A – Lista cu rezultatele contestațiilor la examen de definitivat, organizat in zilele de 6 și 8 septembrie 2021.

randNou Anexa nr. 5 – Lista rezultatelor examenului de definitivat, organizat in zilele de 6 și 8 septembrie 2021.

randNouDetalii privind ora si locul sustinerii examenului de defintiivat organizat in zilele de 6 și 8 septembrie 2021.

randNou Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere depuse la examenul de definitivat din zilele de 6 și 8 septembrie 2021 au fost admise.

randNou Lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2020.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 16/01.04.2021 (anexa nr. 1), mentinute prin avizul Ministerului Justitiei nr. 6/45428/2020/21.04.2021.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 16/01.04.2021 (anexa nr. 2) mentinute prin avizul Ministerului Justitiei nr. 6/45428/2020/21.04.2021.

randNou Avizul favorabil al Ministerului Justitiei nr. 6/45428/2020/21.04.2021 in legătura cu tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, pentru anul 2021..Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2020


randNou Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat, organizat în zilele de 6 și 8 octombrie 2020

randNou Anexa nr. 5 – Lista rezultatelor examenului de definitivat, organizat in zilele de 6 si 8 octombrie 2020

randNou Situatie centralizata dosare - examen de definitivat, organizat in zilele de 6 si 8 octombrie 2020

randNou Anuntul privind stabilirea orei si a datei de desfasurare a examenului de definitivat, organizat in zilele de 6 si 8 octombrie 2020Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2019

randNou Tematica și bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019 (anexa nr. 1).

randNou Tematica și bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019 (anexa nr. 2).

randNou Avizul favorabil al Ministerului Justiției în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019.

randNou Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat, organizat în zilele de 2 și 4 aprilie 2019.

randNou Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat, organizat în zilele de 2 și 4 aprilie 2019.

randNou Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a examenului de definitivat, organizat în zilele de 2 și 4 aprilie 2019.

randNou Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 2 și 4 aprilie 2019 au fost admise.

randNou Institutul Notarial Român, organizează în zilele de 02 şi 04 aprilie 2019 examenul de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari, posturi aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1941/C/23.05.2018, modificat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 30/C/03.01.2019.

Taxa de înscriere la examenul de definitivat este în cuantum de 2000 lei/ candidat și se achita in contul INR RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR- Sucursala Plevnei, Cod fiscal 26781193. Copia foii de vărsământ se va anexa la dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen.

Dosarul de înscriere la examenul de definitivat se depune la sediul Camerei în a cărei circumscripţie se află postul pentru care a susţinut examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar, în perioada 04 februarie 2019 - 01 martie 2019, inclusiv.

randNou Lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2018.

randNou A fost publicat Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu menținerea aceleiasi tematici si bibliografii pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevazute in Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2018 a aceleiasi tematici si bibliografii.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevăzute în Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Tematica și bibliografia mentionate mai sus, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr.27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararile Consiliului Uniunii nr.35/31.05.2017, nr.80/24.05.2018 și nr.115/28.11.2018. Acestea au fost avizate de Ministerul Justitiei în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr.5/50718/30.06.2016, în anul 2017 prin adresa nr.7/50718/05.07.2017, în anul 2018 prin adresele nr.10/50718/2016/04.06.2018 și nr.3/104252/2018/13.12.2018.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevăzute în Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Tematica și bibliografia mentionate mai sus, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararile Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017, nr.80/24.05.2018 și nr.115/28.11.2018. Acestea au fost avizate de Ministerul Justitiei în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr.5/50718/30.06.2016, în anul 2017 prin adresa nr.7/50718/05.07.2017, în anul 2018 prin adresele nr.10/50718/2016/04.06.2018 și nr.3/104252/2018/13.12.2018

randNou Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public.Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2018

randNou Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018(Anexa nr. 9).

randNou Lista cu rezultatele contestatiilor la examenul de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018(Anexa nr. 7A).

randNou LISTA cuprinzand rezultatele examenului de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018, Anexa nr. 5 la Regulament.

randNou Anunțul privind stabilirea datei și a orei de începere a examenului de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018.

randNou Situația centralizată finală a candidaților care au primit aviz favorabil de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018.

randNou Situaţia centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018 au fost admise sau respinse.

randNou Hotărârea nr. 80/24.05.2018 privind menținerea pentru anul 2018 a tematicii si a bibliografiei cu caracter teoretic și practic, pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.27/26.05.2016, menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017, avizate de Ministerul Justiției atât în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr. 5/50718/30.06.2016, cât și în anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017.

randNou Adresa nr. 10/50718/2016/04.06.2018 a Ministerului Justiției prin care acesta si-a exprimat avizul in legătura cu menținerea tematicii și a bibliografiei sus menționate.

randNou Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2017 a aceleiasi tematici si bibliografii cu caracter teoretic si practic, avizata în anul 2016, pentru examenul de definitivat, si pentru concursul de admitere în functia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

randNou Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si rectificarea din data de 19 Iulie 2017, publicată in Monitorul Oficial nr. 578 din data de 19 Iulie 2017Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2016, posturi stabilite prin ordinul ministrului justitiei nr. 3560/c/03.10.2016

randNou Nou Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat pentru notarii stagiari, organizat in zilele de 05 si 07 septembrie 2017 (Anexa 5)
randNou Anunt privind ora examen de definitivat organizat în zilele de 05 și 07 septembrie 2017
randNou Situatia centralizata a cererilor de inscriere la definitivat
randNou Proces verbal/comunicat, data si lista locurilor vacante
randNou INR - Lista unităţilor sanitare şi a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale şi a avizelor psihologice necesare înscrierii la examenul de definitivat si concursul de admitere in functia de notar public.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic

Tematica si bibliografia cu caracter practic


randNou Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivatrandNou Lista cuprinzand rezultatele contestatiilor la examenul de definitivat din data 16 - 18 februarie 2016
randNou Anexa nr. 5: Lista cuprinzand rezultatele examenului din data 16 - 18 februarie 2016
randNou Dispoziția președintelui INR nr. 1/27.01.2016 privind ora și locul desfășurării examenului de definitivat, organizat în zilele de 16 și 18 februarie 2016.
Atentie!!! Candidații sunt rugați să se prezinte în zilele de examen la orele 8,30 în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate.

randNou Situația centralizată a candidaților care au primit aviz favorabil de înscriere la examenul de definitivat organizat în zilele de 16 și 18 febuarie 2016.

randNou Situatia centralizata a notarilor stagiari inscrisi la examenul de definitivat, organizat in zilele de 16 si 18 februarie 2016.

randNou Anuntul privind data si locurile vacante pentru examenul de definitivat, examen organizat in zilele de 16 si 18 februarie 2016.

randNou Adresa INR privind ora si locatia de desfasurare, in zilele de 08 si 10 decembrie a examenului de definitivat.

randNou Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la examenul de definitivat organizat in zilele de 08 si 10 decembrie 2014

randNou Situatie centralizata a notarilor stagiari ale caror cereri de inscriere la examenul de definitivat din zilele de 8-10 decembrie 2014 au fost admise sau respinse

randNou Examen definitivat 8-10 decembrie 2014

randNou Examen definitivat iunie 2014

randNou Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat pentru notarii stagiari din zilelele de 10 si 12 iunie 2014

randNou Dispozitie INR-Ora si locul de desfasurare a examenului de definitivat pentru notarii stagiari din zilelele de 10 si 12 iunie 2014

randNou Situatia centralizata a candidatiilor Camerei Notarilor Publici Suceava care au primit aviz favorabil de inscriere la examenul de definitivat

randNou Situatia centralizata a notarilor stagiari inscrisi la examenul de definitivat. Contestatiile se depun pana luni, 19 mai 2014, ora 16.00