randNou

Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2018


randNou Nou Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018(Anexa nr. 9).

randNou Nou Lista cu rezultatele contestatiilor la examenul de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018(Anexa nr. 7A).

randNou LISTA cuprinzand rezultatele examenului de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018, Anexa nr. 5 la Regulament.

randNou Anunțul privind stabilirea datei și a orei de începere a examenului de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018.

randNou Situația centralizată finală a candidaților care au primit aviz favorabil de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018.

randNou Situaţia centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 16 și 18 octombrie 2018 au fost admise sau respinse.

randNou Hotărârea nr. 80/24.05.2018 privind menținerea pentru anul 2018 a tematicii si a bibliografiei cu caracter teoretic și practic, pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.27/26.05.2016, menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017, avizate de Ministerul Justiției atât în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr. 5/50718/30.06.2016, cât și în anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017.

randNou Adresa nr. 10/50718/2016/04.06.2018 a Ministerului Justiției prin care acesta si-a exprimat avizul in legătura cu menținerea tematicii și a bibliografiei sus menționate.

randNou Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2017 a aceleiasi tematici si bibliografii cu caracter teoretic si practic, avizata în anul 2016, pentru examenul de definitivat, si pentru concursul de admitere în functia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

randNou Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si rectificarea din data de 19 Iulie 2017, publicată in Monitorul Oficial nr. 578 din data de 19 Iulie 2017Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2016, posturi stabilite prin ordinul ministrului justitiei nr. 3560/c/03.10.2016
randNou Nou Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat pentru notarii stagiari, organizat in zilele de 05 si 07 septembrie 2017 (Anexa 5)
randNou Anunt privind ora examen de definitivat organizat în zilele de 05 și 07 septembrie 2017
randNou Situatia centralizata a cererilor de inscriere la definitivat
randNou Proces verbal/comunicat, data si lista locurilor vacante
randNou INR - Lista unităţilor sanitare şi a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale şi a avizelor psihologice necesare înscrierii la examenul de definitivat si concursul de admitere in functia de notar public.

randNou Tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic

Tematica si bibliografia cu caracter practic


randNou Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivatrandNou Lista cuprinzand rezultatele contestatiilor la examenul de definitivat din data 16 - 18 februarie 2016
randNou Anexa nr. 5: Lista cuprinzand rezultatele examenului din data 16 - 18 februarie 2016
randNou Dispoziția președintelui INR nr. 1/27.01.2016 privind ora și locul desfășurării examenului de definitivat, organizat în zilele de 16 și 18 februarie 2016.
Atentie!!! Candidații sunt rugați să se prezinte în zilele de examen la orele 8,30 în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate.

randNou Situația centralizată a candidaților care au primit aviz favorabil de înscriere la examenul de definitivat organizat în zilele de 16 și 18 febuarie 2016.

randNou Situatia centralizata a notarilor stagiari inscrisi la examenul de definitivat, organizat in zilele de 16 si 18 februarie 2016.

randNou Anuntul privind data si locurile vacante pentru examenul de definitivat, examen organizat in zilele de 16 si 18 februarie 2016.

randNou Adresa INR privind ora si locatia de desfasurare, in zilele de 08 si 10 decembrie a examenului de definitivat.

randNou Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la examenul de definitivat organizat in zilele de 08 si 10 decembrie 2014

randNou Situatie centralizata a notarilor stagiari ale caror cereri de inscriere la examenul de definitivat din zilele de 8-10 decembrie 2014 au fost admise sau respinse

randNou Examen definitivat 8-10 decembrie 2014

randNou Examen definitivat iunie 2014

randNou Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat pentru notarii stagiari din zilelele de 10 si 12 iunie 2014

randNou Dispozitie INR-Ora si locul de desfasurare a examenului de definitivat pentru notarii stagiari din zilelele de 10 si 12 iunie 2014

randNou Situatia centralizata a candidatiilor Camerei Notarilor Publici Suceava care au primit aviz favorabil de inscriere la examenul de definitivat

randNou Situatia centralizata a notarilor stagiari inscrisi la examenul de definitivat. Contestatiile se depun pana luni, 19 mai 2014, ora 16.00