Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2016, posturi stabilite prin ordinul ministrului justitiei nr. 3560/c/03.10.2016


Nou Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat pentru notarii stagiari, organizat in zilele de 05 si 07 septembrie 2017 (Anexa 5)

Anunt privind ora examen de definitivat organizat în zilele de 05 și 07 septembrie 2017

Situatia centralizata a cererilor de inscriere la definitivat

Proces verbal/comunicat, data si lista locurilor vacante

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere in functia de notar public



Lista cuprinzand rezultatele contestatiilor la examenul de definitivat din data 16 - 18 februarie 2016

Anexa nr. 5: Lista cuprinzand rezultatele examenului din data 16 - 18 februarie 2016

Dispoziția președintelui INR nr. 1/27.01.2016 privind ora și locul desfășurării examenului de definitivat, organizat în zilele de 16 și 18 februarie 2016.
Atentie!!! Candidații sunt rugați să se prezinte în zilele de examen la orele 8,30 în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate.

Situația centralizată a candidaților care au primit aviz favorabil de înscriere la examenul de definitivat organizat în zilele de 16 și 18 febuarie 2016.

Situatia centralizata a notarilor stagiari inscrisi la examenul de definitivat, organizat in zilele de 16 si 18 februarie 2016.

Anuntul privind data si locurile vacante pentru examenul de definitivat, examen organizat in zilele de 16 si 18 februarie 2016.

Adresa INR privind ora si locatia de desfasurare, in zilele de 08 si 10 decembrie a examenului de definitivat.

Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la examenul de definitivat organizat in zilele de 08 si 10 decembrie 2014

Situatie centralizata a notarilor stagiari ale caror cereri de inscriere la examenul de definitivat din zilele de 8-10 decembrie 2014 au fost admise sau respinse

Examen definitivat 8-10 decembrie 2014

Examen definitivat iunie 2014

Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat pentru notarii stagiari din zilelele de 10 si 12 iunie 2014

Dispozitie INR-Ora si locul de desfasurare a examenului de definitivat pentru notarii stagiari din zilelele de 10 si 12 iunie 2014

Situatia centralizata a candidatiilor Camerei Notarilor Publici Suceava care au primit aviz favorabil de inscriere la examenul de definitivat

Situatia centralizata a notarilor stagiari inscrisi la examenul de definitivat. Contestatiile se depun pana luni, 19 mai 2014, ora 16.00