Concurs de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialiate juridica


randNouNou Tematica si bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 16/01.04.2021 (anexa nr. 1), mentinute prin avizul Ministerului Justitiei nr. 6/45428/2020/21.04.2021.

randNouNou Tematica si bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 16/01.04.2021 (anexa nr. 2) mentinute prin avizul Ministerului Justitiei nr. 6/45428/2020/21.04.2021.

randNouNou Avizul favorabil al Ministerului Justitiei nr. 6/45428/2020/21.04.2021 in legătura cu tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, pentru anul 2021..randNou Lista cu rezultatele contestatiilor la concursul de admitere în funcția de notar public (Anexa nr. 7A) si Lista cu rezultatele finale ale concursului de admitere în funcția de notar public (Anexa nr. 9), organizat în zilele de 29 și 31 octombrie 2019

randNou Lista cuprinzând rezultatele concursului de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 29 și 31 octombrie 2019

randNou Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la concursul de admitere in functia de notar public organizat in zilele de 29 si 31 octombrie 2019

randNou Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a concursului de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 29 și 31 octombrie 2019.

randNou Situația centralizată a candidaților înscriși la Concursul de admitere în funcția de notar public organizat în zilele de 29 și 31 octombrie 2019.

randNou Anunț privind stabilirea datei concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică .

randNou Lista posturilor vacante destinate concursului de admitere în funcția de notar public.

randNou Tematica și bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019 (anexa nr. 1).

randNou Tematica și bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019 (anexa nr. 2).

randNou Avizul favorabil al Ministerului Justiției în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019.Hotărârea nr. 80/24.05.2018 privind menținerea pentru anul 2018 a tematicii si a bibliografiei cu caracter teoretic și practic, pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.27/26.05.2016, menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017, avizate de Ministerul Justiției atât în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr. 5/50718/30.06.2016, cât și în anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017.

Adresa nr. 10/50718/2016/04.06.2018 a Ministerului Justiției prin care acesta si-a exprimat avizul in legătura cu menținerea tematicii și a bibliografiei sus menționate.

Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2017 a aceleiasi tematici si bibliografii cu caracter teoretic si practic, avizata în anul 2016, pentru examenul de definitivat, si pentru concursul de admitere în functia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere in functia de notar public si rectificarea din data de 19 Iulie 2017, publicată in Monitorul Oficial nr. 578 din data de 19 Iulie 2017Concurs de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialiate juridica, pentru ocuparea posturilor aprobate prin ordinul ministrului justitiei nr.3561/c/03.10.2016
Lista cu rezultatele contestatiilor la concursul de admitere in functia de notar public organizat in zilele de 04 si 06 septembrie 2017 (Anexa 7A)

Lista cuprinzand rezultatele concursului de admitere in functia de notar public organizat in zilele de 04 si 06 septembrie 2017 (Anexa 5)

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ FINALĂ a candidaţilor care au primit aviz favorabil de înscriere la concursul de admitere în funcția de notar public din zilele de 04 și 06 septembrie 2017

Situatia centralizata a candidatilor ale caror cereri de inscriere la concursul de admitere au fost admise sau respinse

Anunt privind ora concurs de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizat în zilele de 04 și 06 septembrie 2017

Proces verbal/comunicat, data si locuri vacante

INR - Lista unităţilor sanitare şi a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale şi a avizelor psihologice necesare înscrierii la examenul de definitivat si concursul de admitere in functia de notar public.

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic

Tematica si bibliografia cu caracter practic


Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere in functia de notar publicLista cu rezultatele contestatiilor la concursul de admitere in functia de notar public din data 17-19 februarie 2016, Conf. art. 21 alin (10) din Regulament.

Anexa nr. 5 LISTA cuprinzând rezultatele concursului din data 17-19 februarie 2016

Situația centralizata a candidaților care au primit aviz favorabil de înscriere la concursul de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 17 și 19 februrie 2016.

Situația centralizată a candidaților ale căror cereri de înscrie la concursul de admitere în funcția de notar public din zilele de 17 și 19 februarie 2016 au fost admise sau respinse.

Dispoziția președintelui INR nr. 2/27.01.2016 privind ora și locul desfășurării concursului de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 17 și 19 februarie 2016.
Atentie!!! Candidații sunt rugați să se prezinte în zilele de concurs la orele 8,30 în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate.

Anuntul privind data si locurile vacante pentru concursul de admitere in functia de notar public, pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, concurs organizat in zilele de 17 si 19 februarie 2016.

INR-Centralizatorul nominal final dupa solutionarea contestatiilor la concursul de admitere in functia de notar public, organizat in zilele de 24 si 26 februarie 2015.

INR-Lista cuprinzand rezultatele concursului din 24-26 februarie 2015

INR-Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la concursul de admitere in functia de notar public din zilele de 24 si 26 februarie 2015.

INR-Contestatiile împotriva avizului motivat de respingere a cererii de înscriere la concurs se pot depune la Camerele Notarilor Publici pana, marti, 17 februarie 2015, orele 16,00.

Institutul Notarial Roman - Situatia centralizata a candidatilor admisi sau respinsi la concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele cu cel putin 6 ani vechime intr-o functie juridica

Institutul Notarial Roman - Ora si locul desfasurarii concursului de admitere in functia de notar public pentru persoanele cu cel putin 6 ani vechime intr-o functie juridica

Institutul Notarial Roman - Anunt concurs pentru persoanele cu cel putin 6 ani vechime intr-o functie juridica