Concurs de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialiate juridica, pentru ocuparea posturilor aprobate prin ordinul ministrului justitiei nr.3561/c/03.10.2016


Nou Lista cu rezultatele contestatiilor la concursul de admitere in functia de notar public organizat in zilele de 04 si 06 septembrie 2017 (Anexa 7A)

Lista cuprinzand rezultatele concursului de admitere in functia de notar public organizat in zilele de 04 si 06 septembrie 2017 (Anexa 5)

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ FINALĂ a candidaţilor care au primit aviz favorabil de înscriere la concursul de admitere în funcția de notar public din zilele de 04 și 06 septembrie 2017

Situatia centralizata a candidatilor ale caror cereri de inscriere la concursul de admitere au fost admise sau respinse

Anunt privind ora concurs de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizat în zilele de 04 și 06 septembrie 2017

Proces verbal/comunicat, data si locuri vacante

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere in functia de notar publicLista cu rezultatele contestatiilor la concursul de admitere in functia de notar public din data 17-19 februarie 2016, Conf. art. 21 alin (10) din Regulament.

Anexa nr. 5 LISTA cuprinzând rezultatele concursului din data 17-19 februarie 2016

Situația centralizata a candidaților care au primit aviz favorabil de înscriere la concursul de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 17 și 19 februrie 2016.

Situația centralizată a candidaților ale căror cereri de înscrie la concursul de admitere în funcția de notar public din zilele de 17 și 19 februarie 2016 au fost admise sau respinse.

Dispoziția președintelui INR nr. 2/27.01.2016 privind ora și locul desfășurării concursului de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 17 și 19 februarie 2016.
Atentie!!! Candidații sunt rugați să se prezinte în zilele de concurs la orele 8,30 în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate.

Anuntul privind data si locurile vacante pentru concursul de admitere in functia de notar public, pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, concurs organizat in zilele de 17 si 19 februarie 2016.

INR-Centralizatorul nominal final dupa solutionarea contestatiilor la concursul de admitere in functia de notar public, organizat in zilele de 24 si 26 februarie 2015.

INR-Lista cuprinzand rezultatele concursului din 24-26 februarie 2015

INR-Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la concursul de admitere in functia de notar public din zilele de 24 si 26 februarie 2015.

INR-Contestatiile împotriva avizului motivat de respingere a cererii de înscriere la concurs se pot depune la Camerele Notarilor Publici pana, marti, 17 februarie 2015, orele 16,00.

Institutul Notarial Roman - Situatia centralizata a candidatilor admisi sau respinsi la concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele cu cel putin 6 ani vechime intr-o functie juridica

Institutul Notarial Roman - Ora si locul desfasurarii concursului de admitere in functia de notar public pentru persoanele cu cel putin 6 ani vechime intr-o functie juridica

Institutul Notarial Roman - Anunt concurs pentru persoanele cu cel putin 6 ani vechime intr-o functie juridica